Ingenieursbureau voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars en particulieren

Geen categorie

Basischool De Springplank te Rhenen


RHENEN – 9 september 2014. Woensdag 3 september 2014 is de nieuwbouw van basisschool De Springplank in Rhenen officieel geopend.

De in de gevel vormgegeven bomen geven de school een eigen identiteit op een bijzondere locatie.

Het schoolgebouw is zo ver mogelijk achter op het terrein gepositioneerd, waardoor een zo groot mogelijk schoolplein aan de voorzijde ontstaat. De klaslokalen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn rondom de centrale ontmoetingsruimte georganiseerd. Zo ontstaat een flexibele en heldere structuur. Lokalen zijn uitwisselbaar en eenvoudig toe te bedelen aan onderbouw, middenbouw of bovenbouw. Gang en ontmoetingsruimte zijn met elkaar versmolten tot één verblijfsgebied. Hierdoor kan het kind zich goed oriënteren en hebben leerkrachten goed overzicht op het middengebied waar kinderen in kleine groepjes of zelfstandig kunnen werken.

Het bouwkundig ontwerp is gemaakt door A12 architectuur bna te Veenendaal. Daarnaast werkte BAM Utiliteitsbouw samen met Boersema Installatie Adviseurs bv en IBT Veenendaal.

TERUG