Ingenieursbureau voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars en particulieren

Geen categorie

Bio-energiecentrale te Ede


EDE – 16 januari 2013. Bio-energie De Vallei (BDV) begint in het eerste kwartaal van 2013 met de bouw van een bio-energiecentrale aan de Dwarsweg. Tegelijk start de aanleg van vijf kilometer leidingen om de duurzame warmte te kunnen leveren aan ongeveer 3000 woningen in de wijken Kernhem en Veldhuizen. De bio-energie centrale moet in november 2013 operationeel zijn. Hiermee realiseert de gemeente Ede een fors deel van haar duurzaamheidsdoelstelling.
De bouw van de centrale is een initiatief van Bio-energie De Vallei. Het project wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, de gemeente Ede, Woonstede en Nuon. De installatie gaat duurzame warmte leveren aan zo’n 1.500 woningen van woningcorporatie Woonstede in Veldhuizen en een zelfde aantal woningen in Kernhem. Bovendien stapt zwembad De Peppel over op de duurzame warmte. De bio-energie centrale wordt gestookt met ongeveer 12000 ton knip- en snoeihout per jaar dat afkomstig is van de gemeente Ede en enkele andere gemeenten en terreinbeheerders in de regio Food Valley.
Voor het transport van deze duurzame warmte wordt een ondergronds tracé met warmteleidingen van vijf kilometer aangelegd, met aftakking naar gebruikers vanaf de bio-energie centrale door de wijk Veldhuizen naar de wijk Kernhem.
Met deze realisatie wordt de uitstoot van CO2 per jaar met ongeveer 7000 ton verminderd. Zo levert de centrale een belangrijke bijdrage aan de overstap van conventionele, fossiele brandstoffen naar schone en betaalbare energie. Bovendien wordt het milieu bespaard door de kringloopcyclus zo kort mogelijk gehouden: de biomassa is afkomstig uit de regio, wordt lokaal omgezet in energie en geleverd aan nabij gelegen warmteafnemers. Om dit mogelijk te maken zijn veel regionale partners betrokken bij dit project. Het is het grootste duurzaamheidsproject in de gemeente Ede en één van de grootste duurzaamheidsprojecten van de provincie Gelderland
IBT maakt voor dit project alle berekeningen en tekeningen.
Zie ook: http://www.edestad.nl/_incs/duurzaam_warmtenet_voor_3000_huizen_33530751.html
TERUG