Ingenieursbureau voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars en particulieren

Kennis & vakgebieden


Ons team specialiseert zich in de breedte van het constructieve vakgebied. De afgelopen jaren hebben wij alle constructieve ontwikkelingen op de voet gevolgd. Dit blijven we doen door het volgen van publicaties in vaktijdschriften en door middel van cursussen én natuurlijk leveren ook de ervaringen in de dagelijkse praktijk een schat aan kennis op.

Het werkterrein van ons ingenieursbureau:

  • advies in de initiatief- en ontwerpfase over toe te passen materialen en constructieopzet voor een optimaal constructief ontwerp;
  • berekeningen en tekeningen van constructies op het gebied van staal, beton, hout en funderingen;
  • advies over renovaties;
  • bouwbesluitberekeningen: energieprestatie, ventilatie en daglicht;
  • berekeningen van vuurbelasting
  • berekeningen van gevelgeluidwering

Door de brede kennis van ons vakgebied zijn wij in staat met onze opdrachtgevers mee te denken in het hele bouwproces. Dit doen wij graag om op constructief gebied kwaliteit te leveren; kwaliteit binnen de gestelde kwalitatieve, kwantitatieve en financiële randvoorwaarden. Randvoorwaarden die opgesteld door de opdrachtgever én zijn adviseurs.