Basisschool De Evenaar Nieuwegein


Twee locaties van school voor speciaal basisonderwijs De Evenaar worden samengevoegd in één gebouw. Locatie Noord met een oppervlakte van 1.400m² wordt volledig gerenoveerd. Hiervan blijven alleen de fundering, vloer en gebogen gevel behouden. De nieuwe school krijgt 19 lokalen, 2 peuterspeelzalen, een kleine sportzaal op de begane grond en een grote sportzaal op de verdieping.

De hoofddraagconstructie is een staalconstructie met een verdiepingsvloer van kanaalplaten en een staaldak. Door de complexe vorm en het gebruik van de bestaande fundering is elke ligger en spant anders. De volgens het ontwerp van Arcom Veenendaal bijna geheel in het gebouw geïntegreerde sportzalen, zijn vanwege geluidseisen constructief losgekoppeld van het gebouw. Ook dit maakt de staalconstructie bijzonder.
In het totale gebouw is 120 ton staal toegepast.

De oorspronkelijke fundering wordt verstevigd door stalen buispalen met daarop een verdraaibare console om de bestaande balk extra te ondersteunen. In totaal zijn 102 stalen buispalen toegepast, waarvan 75 extra palen onder de bestaande constructie en 27 onder de nieuwe fundering.