Bedrijfshal Zuidberg Transmissions Ens


Zuidberg frontline systems heeft een leidende positie in de wereldmarkt van fronthefsystemen voor tractoren. In 2000 is een nieuwe kantoor- en productiefaciliteit voor het bedrijf ontworpen. Deze uitbreiding omvat een bedrijfshal van 50 bij 90 meter voor de fabricage van onderdelen van de fronthefsystemen. De eis was een hal met zo weinig mogelijk kolommen. Om dit te bereiken is, in samenwerking met de staalleverancier, besloten om voor een hogere staalkwaliteit dan gebruikelijk te kiezen. Hiermee blijven de afmetingen van de staalelementen binnen redelijke afmetingen. Voor de fundering van de hal zijn 884 palen gebruikt. Dit grote aantal hangt samen met de grote veranderlijke belastingen op de fundering. Tussen de hallen en afdelingen is rekening gehouden met trillingen. Dit wordt uitgewerkt in dilataties, aangebracht in de vloeren. Afmetingen Totaal oppervlak: 4500m² Totaal inhoud: 30.000m2