De Verbinding deel woonzorg Ermelo


In nieuwbouwproject “De Verbinding” te Ermelo wordt een zorgvoorziening gebouwd. In één van de twee gebouwen zal Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe zich vestigen met zeven wooneenheden. Deze bieden plaats aan acht zorgbehoevende ouderen.

In nieuwbouwproject “De Verbinding” worden verschillende monumentale gebouwen weer in ere hersteld. Daarnaast is er ruimte voor nieuwbouw waar ook de zorgvoorziening deel van uitmaakt. Meer informatie over dit project op: www.deverbinding-ermelo.nl.