Gemaal Gansoijen Heusden


Gemaal Gansoijen is gebouwd in de jaren ’60. In dit renovatieproject wordt het oorspronkelijke uiterlijk van het gemaal behouden, machines, bruggen en andere zaken worden vernieuwd. De renovatie omvat het machinehuis met een nieuwe toegangsbrug. De uitstroombuis onder deze brug wordt vernieuwd en voorzien van een nieuwe afsluiter. De uitstroombak krijgt aan de buitenzijde van de bestaande damwand een nieuwe coating en de lage damwanden worden vervangen door nieuwe damwanden.

Aan de instroomzijde is het krooshek en de krooshekreiniger vervangen en de krooshekbrug gerenoveerd en zijn de damwanden en damwandsloof waar nodig vervangen en verstevigd. Ook is de maalkom geheel vernieuwd.
Gelijktijdig is er aan het gemaal een palingpassage toegevoegd om de glasaal de mogelijkheid te geven om in de polder te komen. Deze passage is een betonnen goot die schuin tegen de dijk oploopt, om onder de weg door weer uit te wateren in de polder.
Voor de uitvoering is het gehele gebouw en krooshekbrug en -reiniger door IBT Veenendaal in een 3D model getekend om een goed inzicht te krijgen in de te vervangen constructies. Vernieuwde delen zijn in 3D door anderen getekend en door ons in het 3D model geplaatst. Het gebouw en alle betondelen en damwanden zijn door IBT Veenendaal getekend.
Gemaal Gansoijen pompt het water uit de Heusdense polder in de Bergse Maas. In het verleden stond aan de andere zijde van de Bergse Maas een stoomgemaal, welke via een bypass onder de sluis in het afwateringskanaal door, ook de Heusdense polder leegpompte.