Mooi Leven Huis Bennekom


Het ‘Mooi leven Huis’ is een woon/zorg complex voor 27 mensen met een ernstige beperking. Het is een initiatief van de Stichting Mooi leven Huis Ede, en komt samen met zorgaanbieder Philadelphia en projectontwikkelaar Ibrox Projecten BV uit Ede tot stand.

Het ontwerp van het huis is door de architecten gemaakt op basis van de ideeën, wensen en eisen die door de ouders/verzorgers van toekomstige bewoners samen met professionele zorgmedewerkers vooraf zijn aangedragen. Het huis bestaat uit drie woonlagen en biedt plaats aan drie groepen van negen bewoners. In de kelder van het gebouw komen drie dagbestedingsruimtes en een aantal andere algemene ruimtes.

IBT Veenendaal verzorgde de constructieberekeningen en –tekeningen.

De constructie is opgebouwd uit een casco van kalkzandsteen en staal. De vloeren in kanaalplaat.

 

  • Architect: Theo Verburg Architecten
  • Aannemer: Bouwbedrijf Kreeft

Website:  www.mooilevenhuisede.nl