Scholengemeenschap Panta Rhei


De school van Scholengemeenschap Panta Rhei bestaat uit twee delen. Deel A voor de onderbouw van het VMBO, de eerste twee klassen. Deel B voor de bovenbouw van het VMBO, de tweede en derde klas. Voor beide delen van de school en voor de nieuwe sporthal naast de school heeft IBT de constructieberekeningen en –tekeningen gemaakt.

Bouwdeel A heeft een hoofddraagconstructie bestaande uit een traditionele fundering op palen. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande palen van een voormalig schoolgebouw. Het deel met drie verdiepingen is gebouwd met in het werk gestorte wanden en kanaalplaatvloeren met soms grote overspanningen. Het laagbouwdeel bestaat uit een staalconstructie met kanaalplaatvloeren.

Bouwdeel B heeft eveneens een traditionele fundering. De twee lagen hebben een hoofddraagconstructie die bestaat uit een staalconstructie met kanaalplaatvloeren. Als de hele bouw voltooid is, heeft Panta Rhei de beschikking over een gebouw met in totaal 7.600 m2 gebruiksoppervlakte.