Woning Vrouwenpolder Fort den Haakweg Vrouwenpolder


De vrijstaande woning bestaat uit een traditioneel blok (kalkzandsteen met breedplaatvloer) op een kelder en een modern blok (staal, hout en glas) op een stroken fundering.

Het ontwerpen van de constructie was echt een uitdaging. Dat kwam allereerst door de, soms 4 meter grote, luifelconstructie.

Ten tweede werden de aansluitingen tussen diverse dakvlakken bemoeilijkt door hoogteverschillen. Het dakvlak van het moderne blok ligt hoger dan de verdiepingsvloer van het traditionele blok. De stalen ligger van het dak (moderne blok) rust daarom met kleine kolommen op de verdiepingsvloer (traditionele blok).

Tenslotte waren ook de aansluitingen tussen het moderne en traditionele blok een uitdaging. Temeer omdat op de begane grond een grote open ruimte is. Dit is opgevangen door een stalen ligger in de vloer te storten die is afgesteund op dragende metselwerk penanten en enkele kolommen.

De kelder is net als de beganegrond vloer onder de woonkamer in het werk gestort (vloeren, wanden en hellingbaan). Rondom het moderne blok komt een zwevend terras van prefab betonelementen wat (door middel van Isokorf) aan de begane grondvloer wordt opgehangen.

In opdracht van en in samenwerking met Huibers & Jarring BV heeft IBT Veenendaal de constructie berekeningen en tekeningen van deze vrijstaande woning uitgewerkt.