Ingenieursbureau voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars en particulieren

Utiliteitsbouw

Toekomst Pniëlkerk Veenendaal


VEENENDAAL – De toekomst van de voormalige Pniëlkerk, de vroegere Hoofdstraatkerk, krijgt steeds meer vaste vorm. De afgelopen maanden heeft de gemeente met een aantal lokale partijen gewerkt aan een schetsplan voor een eventuele verbouwing. Huibers en Jarring architecten heeft samen met de adviesbureaus inax en ibt en de gemeente een verzoek gedaan aan Bouwend Nederland afdeling Veenendaal om de mogelijkheid tot samenwerking te verkennen waar het gaat om werkleerplekken.

Inmiddels is nagedacht over de opzet van de exploitatie, over de toekomstige functie van het gebouw, is er een inventarisatie gehouden van geïnteresseerde partijen en is een kosten-baten analyse gemaakt.

De partijen streven ernaar om in januari 2017 een besluit van de raad te krijgen om op de ingeslagen weg verder te kunnen gaan. De initiatiefnemers zijn van mening dat hun toekomstplan voor de voormalige Pniëlkerk onderdeel uitmaakt van het actieplan vitale winkelstad en hopen dat de gemeenteraad dit ook zo ziet.

Bron en foto: Rijnpost

TERUG